Go to Homepage    Send a mail    News   

 • Warmtebalans koeling en airconditioning
 • Airconditioning
 • Psychrometrie
 • Mollier diagram vochtige lucht

 • Basis opleiding koeltechniek
 • Warmteleer
 • Warmtebalans koeling en airconditioning
 • Logaritmisch druk - enthalpie diagram

Specifieke trainingen

 • Ombouw van CFK koelinstallaties naar HCFK, HFK installaties
 • Transportkoeling
 • Werking van componenten
 • schroefcompressoren, thermostatische expansie ventielen,
 • enz.
 • Ammoniak (NH3) installaties
 • Natuurlijke en pomp circulatie systemen
 • Indirecte koelsystemen
 • Code van goede praktijk
 • Normen en voorschriften
 • Opmaken van logboeken

Opleiding op maat

 • De door U gewenste opleiding van uw eigen personeel met de door U gebruikte producten.
 • Zowel in house als extern.
 • Combinatie technische opleiding koeling, airconditioning met gebruik van courante computer programma's zoals Word, Excel enz.
Management Consulting  Engineering Expertise
Air Conditioning Refrigeration IAQ Training
KAVEE group News Links

postmaster@kaveegroup.be

This page was last updated on 28/12/2004.